ปราสามจอมพระ

ปราสามจอมพระตั้งอยุ่ที่ตำบลจอมพระ ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ประมาณ 26 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 214 แล้วจะมีทางแยกทางขวามือเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ปราสาทจอมพระนี้เป็นปราสาทหินเล็ก ๆ ก่อด้วยศิลาแลงซึ่งประกอบด้วยปรางค์วิหาร และกำแพงตั้งอยุ่ในบริเวณวัดปราสาทจอมพระ ปัจจุบันมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่ได้ประดิษฐานสร้างขึ้นใหม่อยู่หน้าปราสาทจอมพระครับ