หมู่บ้านสังซา

หมู่บ้านสังซา มีการทอผ้าขิตและหัตถกรรมจากผ้าขิตอยุ่ตามเส้นทางอุดรธานี-หนองคาย แยกขวาสู่ตัวอำเภอ หมู่บ้านอยู่ทางซ้ายมือครับ