บ้านถ่อน

บ้านถ่อน เป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้าขิดและผ้าฝ้ายยกดอก ลวดลายสวยงาม บ้านถ่อนอยู่ห่างจากบ้านนาข่า 2 กิโลเมตรตามเส้นทางจากบ้านนาข่าไปอำเภอบ้านดุงครับ