อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ณ เชิงเทือกเขาภูพาน ในเขตหมู่บ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ เป็นที่ตั้งของพระพุทธบาทบัวบกและในบริเวณใกล้เคียงกันนี้ เป็นถ้ำและอุทยานหินธรรมชาติที่แสดงถึงวิวัฒนาการของธรรมชาติและอารยธรรมของมนุษย์ครับ