วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้

วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้ตั้งอยู่ริมถนนหนองบัวลำภู-อุดรธานี ทางหลวงหมายเลข 210 จากตัวเมืองไปทางจังหวัดอุดรธานีประมาณ 3 กิโลเมตรบริเวณใกล้เคียงมีศาลเจ้า "ปู่หลุบ" ซึ่งเป็ฯที่เคารพและศรัทธาของชาวหนองบัวลำภู และผู้ที่เดินทางผ่านมาก ด้วยความเชื่อที่ว่ารถทุกคันที่ผ่านศาลเจ้าหลุบควรจะบีบแตรและผู้คนที่นั่งบนรถจะยกมือไหว้ศาลเจ้าปู่หลุบ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางครับ