เจดีย์หลวงพ่อขาว

เจดีย์หลวงพ่อขาวเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรจุอัฐิหลวงปู่ขาว สร้างอยู่บนลานหินมีบันใดเป็นทางเดินขึ้นสู่องค์เจดีย์ด้วยครับ