มณฑปหลวงพ่อขาว

มณฑปหลวงพ่อขาวเป็นมณฑปจตุรมุขที่หลวงปู่ขาวสร้างไว้ ครั้งยังมีชีวิตอยู่ เพื่อเป็นที่ประกอบพิธีสังฆกรรมครับ