ศาลหลักเมืองพระวอพระตา

ศาลหลักเมืองพระวอ พระตา อยู่ห่างจากถนนสาย 210 หนองบัวลำภู-อุดรธานี ประมาณ 100 เมตร ศาลนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวหนองบัวลำภูได้เคารพสักการะ พระผู้สร้างเมือง ซึ่งหมายถึงพระวอและพระตาครับ