บ้านกุดคอเมยและบ้านกุดกวางสร้อย

บ้านกุดคอเมยและบ้านกุดกวางสร้อยเป็นแหล่งที่ขุดค้นพบสิ่งของเครื่องใช้ โบราณวัตถุ และศิลปะวัตถุ ลักษณะของภาชนะเครื่องปั้นดินเผาคล้ายกับวัฒนธรรมบ้านเชียง แหล่งโบราณคดี บ้านกุดคอเมย ตั้งอยู่ที่ตำบลกุดดู่ บริเวณเชิงภูพานด้านทิศตะวันตก ส่วนแหล่งโบราณคดีบ้านกุดกวางสร้อย ตั้งอยู่เชิงเขาภูเก้าด้านทิศตะวันออก โบราณวัตถุประเภทเด่น ๆ ที่ชาวบ้านขุดพบเป็นจำนวนมากที่แหล่งโบ-ราณคดีทั้งสองแห่งได้แก่โครงกระดูกคน ภาชนะดินเผา กำไลสำริด กำไลหิน แม่พิมพ์ทำจากหินทราย สำหรับใช้หล่อหัวขวานสำริด เครื่องมือเหล็ก ลูกปัดแก้ว เป็นต้น จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า แหล่งโบราณคดีทั้งสองแห่งมีวัฒนธรรมที่มีลักษณะเหมือนกันอยู่ในยุคสมัยเดียวกันครับ การเดินทางไปยังแหล่งโบราณคดีบ้านกุดคอเมยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2146สายหนองบัวลำภู-โนนสัง ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร ถึงบ้านหนองแวงแล้ว เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตรแหล่งโบราณคดี บ้านกุดกวางสร้อย ใช้เส้นทางการเดินทางเดียวกันกับทางไปแหล่งโบราณคดีบ้านกุดคอเมย ถึงบ้านหนองแวงแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตรครับ