พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านก้านเหลือง

พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านก้านเหลืองตั้งอยู่ในบริเวณบ้านก้านเหลือง จากตัวเมืองไปตามทางหลวง 212 ประมาณ 3 กิโลเมตร แล้วแยกขวาเข้าทางหลวง 2050 ไปอีก2 กิโลเมตร กรมศิลปากรได้ทำการขุดค้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 พบโบราณวัตถุต่าง ๆ มากมาย เช่น ลูกปัด เครื่องปั้นดินเผา กระพรวนสำริด ขวานเหล็ก และแกลยข้าวจำนวนมาก แต่ไม่พบโครงกระดูกมนุษย์ สันนิษฐานว่าชุมชนโบราณแห่งนี้เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยกสิกรรมยุคหลังหรืออยู่ในช่วงยุคโลหะตอนปลาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีครับ