หาดคูเดื่อ

หาดคูเดื่อเป็นหาดทรายกว้างใหญ่ริมแม่น้ำมูลที่ปรากฏในช่วงหน้าแล้ง ห่างจากตัวเมืองไปตามถนนเลี่ยงเมืองประมาณ 12 กิโลเมตรครับ