ดอนตะนะ

ดอนตะนะ เป็นดอนที่เกิดขวางแม่น้ำมูล และแบ่งแม่น้ำออกเป็นสองสาย มีความกว้างประมาณ 450 เมตร ยาวประมาณ 700 เมตร ทางตอนเหนือของดอนตะนะมีหาดทรายเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง บนดอนตะนะยังมีป่าอยู่ทั่วไป เป็นสภาพป่าดิบแล้ง มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นและมีป่าสักขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันนี้สามารถเดินข้ามสะพานแขวนข้ามไปยังดอนตะนะได้ครับ