การเดินทาง

ทางรถยนต์ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ไปสระบุรี เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ต่อด้วย ทางหลวงหมายเลข 4 (สายโชคชัย-เดชอุดม) ไปจนถึงอุบลราชธานี หรือใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา แล้ว ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ถึงอุบลราชธานี ทางรถโดยสารประจำทาง มีทั้งรถธรรมดา และปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือทุกวัน สอบถามราย ละเอียดได้ที่ โทร. 2725761, 2720299 (รถธรรมดา) และโทร. 2725242 (รถปรับอากาศ) รถปรับอากาศ ของ เอกชนที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ได้แก่ สหมิตรทัวร์ โทร. 2825271, นครชัยทัวร์, ศรีอุบลทัวร์, จิตต์- สวัสดิ์, มงคลทัวร์ และเชิดชัยทัวร์ ทางรถไฟ มีรถด่วน และรถเร็ว กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน และยังมีรถธรรมดาจากนครราชสีมา-อุบลราช- ธานี และสุรินทร์-อุบลราชธานี อีกด้วย รายละเอียดสอบถามได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 2237010 2237020 ทางเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด มีเครื่องบินรับส่งผู้โดยสาร และพัสดุภัณฑ์ระหว่างกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ทุกวัน สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด ถ.หลานหลวง กรุงเทพฯ โทร. 2800070 2800080 หรือที่ อุบลราชธานี โทร. 244450-1 การเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีไปยังจังหวัดอื่น ๆ รถโดยสารสายอุบลราชธานี-อำนาจเจริญ-มุกดาหาร-สกลนคร-ธาตุพนม-อุดรธานี ธรรมดาติดต่อ สหมิตรเดินรถ โทร. (045) 241319-20 ปรับอากาศติดต่อสหมิตรทัวร์ โทร. (045) 255807 รถโดยสารสายอุบลราชธานี-ยโสธร-ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม-ขอนแก่น-อุดรธานี รถธรรมดาติดต่อสายัณห์เดินรถ โทร. (045) 242163 รถปรับอากาศติดต่อสายัณห์ทัวร์ โทร. (045) 254885 รถโดยสารสายอุบลราชธานี - ศรีสะเกษ - สุรินทร์ - บุรีรัมย์ - นครราชสีมา - ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี - พัทยา - ระยอง รถธรรมดาและรถปรับอากาศติดต่อ นครชัยทัวร์ โทร. (045) 242058 รถโดยสารสายอุบลราชธานี - ศรีสะเกษ - สุรินทร์ - บุรีรัมย์ - ชัยภูมิ - พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ - ลำปาง - เชียงใหม่ รถธรรมดาและรถปรับอากาศติดต่อ นครชัยทัวร์ โทร. (045) 242058 รถโดยสารสายอุบลราชธานี - กรุงเทพฯ ที่ผ่าน ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา รถปรับอากาศติดต่อ เชิดชัยทัวร์ โทร. (045) 254885, มงคลทัวร์ โทร. (045) 255116 รถโดยสารสายอุบลราชธานี - กรุงเทพฯ ที่ผ่าน ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา รถธรรมดาติดต่อ บริษัทขนส่งจำกัด โทร. (045) 241831 รถปรับอากาศ ติดต่อ บริษัทศิริรัตนพลจำกัด โทร. (045) 245847

ติดตามSanook! Travel

เรื่องเที่ยวแบบรู้ใจคนไทยด้วยกัน ท่องเที่ยวทั่วไทย และทั่วโลก รีวิวร้านอาหาร ที่พัก อ่านได้ที่นี่ที่เดียว