ลานมุจลินท์

ลานมุจลินท์อยู่บนภูผาเทิบ บนลานมีร่องน้ำเล็ก ๆ เกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝนไหลรวมตัวกันสู่แอ่งน้ำกว้างเรียกว่าวังเดือนห้า บนลานหินได้มีการค้นพบกระดูกสัตว์โบราณ อายุไม่ต่ำกว่า 250 ล้านปีอยู่สองจุด ห่างกันประมาณ 500 เมตรครับ