ภูสระดอกบัว

ภูสระดอกบัวเป็นภูเขาที่มีความสูงประมาณ 423 เมตร บนรอยต่อเขต 3 จังหวัดที่ยอดภูสระบัวมีแอ่งหินอยู่ 5-6 แห่ง มีน้ำขังตลอดปี มีบัวพันธุ์ต่าง ๆ ขนาดเล็ก ขึ้นอยู่เต็มสระเมื่อออกดอกจะดูสวยงามมาก ชาวบ้านเล่ากันว่ามีบัวขึ้นอยู่อย่างนี้มานานแล้ว และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงได้ชื่อว่า "ภูสระบัว" และบริเวณเดียวกันมีถ้ำขนาดใหญ่ครับ