วักมโนภิรมย์

วักมโนภิรมย์ตั้งอยู่ที่ตำบลชะโนดเป็ฯวัดเก่าแก่สร้างขึ้นโดยช่างสถาปัตยกรรมจากนครเวียงจันทน์ ที่วัดมีโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่น่าสนใจเช่น วิหาร พระอุดบสถ พระพุทธรูป และซุ้มบันไดโบสถ์ ที่เก่าแก่และสวยงามมากครับ