ผามะเกลือ

ผามะเกลืออยู่ใกล้บริเวณภูผาแต้มมีลักษณะเป็นลานหินใต้เพิงผาร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ครับ

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด