ผามะเกลือ

ผามะเกลืออยู่ใกล้บริเวณภูผาแต้มมีลักษณะเป็นลานหินใต้เพิงผาร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ครับ