ภูสระดอกบัว

ภูสระดอกบัว เป็นเขาสูงประมาณ ๔๒๓ เมตร บนรอยต่อของ ๓ จังหวัด ที่ยอดเขามีแอ่งหินซึ่งมีน้ำขังตลอดปี มีบัวพันธุ์เล็กขึ้นอยู่เต็มสระ บริเวณใกล้เคียงมีถ้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของ ผกค.

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด