ภูผาแตก

ภูผาแตกหรือชื่อทางยุทธการสงครามว่า "เนิน 428" ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่มีองค์ประกอบทางธรรมชาติสวยงาม ทางด้านทิศเหนือสามารถมองเห็ฯทิวเขาของอุทยานแห่งชาติมุกดาหารในระยะไกลได้ครับ