น้ำตกบักเตวหรือน้ำตกห้วยหลวง

น้ำตกบักเตวหรือน้ำตกห้วยหลวงเป็นน้ำตกสูงมาก น้ำตกลงจากหน้าผาชันลงสู่ลานหินใหญ่ เกิดเสียงดังซ่านซ่า ประสานกับเสียงต้นไม้ ใบไม้กลางเป็นเสียงดนตรี คล้ายเสียงของโปงลางอยู่ที่บ้านแก้งเรือ ห่างตัวอำเภอราว 2 กิโลเมตรครับ