ถ้ำเจ้าพ่อใหญ่

ถ้ำเจ้าพ่อใหญ่อยู่บนเขาใกล้กับท่าเทววงศ์ ลักษณะเป็นรูปทรงจีนใหญ่มากภายในถ้ำมีเจ้าพ่อเห้งเจีย ศาลเจ้าแม่กวนอิมวิหารสังกัจจายน์