ร้านอาหาร

ชิดสกล 40 หมู่ 14 ตำบลบุ่ง โทร. (01) 4230199 (อาหารไทย จีน ฝรั่ง)เรือนไทยฟิชชิ่งปาร์ค 109 ถนนชยางกูร หมู่ 8 ตำบลบุ่ง โทร. (045) 451805 (อาหารไทย จีน ฝรั่ง)