วัดแสนสุขสิทธิวราราม

วัดแสนสุขสิทธิวรารามอยู่ถนนสาย 2 เยื้องสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและ การท่องเที่ยว (สรท.) ภายในวัดมีรูปปั้นแสดงถึงนรก-สวรรค์