ศูนย์ฝึกสอนลิงพัทยา

ศูนย์ฝึกสอนลิงพัทยาตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 151 ซอยชัยพฤกษ์ ถนนสุขุมวิท พัทยา มีวันละ 5 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 9.00 น.,11.00 น. รอบบ่าย 13.00 น.,14.00 น. และ รอบเย็น 17.00 น. ซึ่งจะมีการโชว์ 5 รายการ คือ การตีไก่, การโชว์ลิง และการโชว์งูเห่า, งูหลาม ฯลฯ เป็นต้น อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 60 บาท ชาวต่าง ประเทศ 250 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (038) 756367, (01) 813-5862