สนามแข่งรถพีระอินเตอร์เนชั่นแนล

สนามแข่งรถพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต เป็นสนามแข่งรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ระดับนานาชาติ เนื้อที่ ๓๒๖ ไร่ อยู่บนทางหลวงหมายเลข ๓๖(พัทยา -ระยอง) ห่างจาก ตัวเมืองพัทยาประมาณ ๑๔ กิโลเมตร มีการแข่งขัน เป็นประจำในวันเสาร์-อาทิตย์ กำหนดการแข่งขันตลอดปี สอบถามได้ที่ (๐๑)๓๒๓๑๖๑๖ หรือ ๕๘๗๗๔๔๘