วัดถ้ำวังมังกรทอง

ถ้ำมังกรทอง อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๔ กิโลเมตร บนฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ตั้งอยู่เชิงเขา ใกล้ถ้ำ ข้ามแพขนานยนต์ จากท่าชุกโคน ในตัวเมือง หรือใช้เส้นทาง ที่แยกจาก หน้าศาลากลางจังหวัด ไปประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง ไปยังวัดถ้ำมังกรทองได้ สิ่งที่น่าสนใจ คือ การแสดงทำสมาธิ ลอยตัวในน้ำ และพิพิธภัณฑ์