พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า บ้านเก่าเป็นตำบลเล็ก ๆ ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย อยู่ห่างจากตัวเมือง ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร ตามเส้นทางเดียวกับ อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ (ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓) เป็นที่ขุดพบหลักฐาน ประวัติศาสตร์ โบราณคดี เกี่ยวกับมนุษย์ สมัยหินยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นแห่งแรก ในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า เปิดให้ชมทุกวัน เว้นวันจันทร์และอังคาร เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.