วัดวังก์วิเวกการาม

วัดวังก์วิเวการาม ตั้งอยู่บนเนินเขา อำเภอสังขละบุรี ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร ตามเส้นทาง สายกาญจนบุรี - ทองผาภูมิ - สังขละบุรี สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ของทะเลสาบ บริเวณที่แม่น้ำสามสาย มาบรรจบกัน แล้วไหลลงสู่ แม่น้ำแควน้อย ตรงที่เรียกว่า "สามสบ" แม่น้ำสามสายนี้ ได้แก่ ห้วยซองกะเลีย ห้วยบิคลี่ และห้วยรันตี วัดนี้เป็นที่จำพรรษาของ "หลวงพ่ออุตตะมะ" มีเจดีย์สำหรับบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ และสิ่งก่อสร้าง ใหญ่โตมโหฬาร และมีพระพุทธรูปหินอ่อน อันสวยงาม เป็นที่เคารพ ของชาวมอญ กะเหรี่ยง และพม่าในอดีต รวมภาพนับร้อยภาพ ของวัดวิเวการาม และภาพชีวิตชาวมอญบริเวณสามประสบ ลุงจิ๊บและนุ บางบ่อ ลุยไปถ่ายมาให้ชมกันครับ