พระแท่นดงรัง

พระแท่นดงรัง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่ามะกา โดยแยกเข้าไป จากตลาดท่าเรือ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร สถานที่แห่งนี้ เป็นวัดโบราณ ซึ่งมีแนวหินขนาดใหญ่ ที่ชาวบ้านเขา เชื่อกันว่า เป็นพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ ที่พระพุทธเจ้าประชวร และเสด็จดับขันธ์ ปรินิพพาน ที่นี่ ทุก ๆ ปี จะมีงานมัสการ อย่างมโหฬาร ประมาณกลางเดือน ๔ ของไทย