อุทยานมัจฉาวังสังกะวาส

อุทยานมัจฉาวังสังกะวาสอยู่ในบริเวณวัดหวายเหนียว ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา อุทยานแห่งนี้มีปลาสังกะวาสเลี้ยงไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป