ถ้ำเขาบิน

ถ้ำเขาบิน อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๒๒ กิโลเมตร จะเห็นสำนักงานสวนป่าเขาบิน ตั้งอยู่ซ้ายมือ จากปากทาง จะมีถนนราดยาง เข้าสู่บริเวณถ้ำอีก ๑.๗ กิโลเมตร ถ้ำนี้อยู่บนเทือกเขาบิน ซั่งมีความสูงประมาณ ๒๐๐ เมตร ภายในถ้ำ มีหินงอกหินย้อย เป็นรูปคล้ายนกอินทรี กำลังกระพือปีก จึงเได้ชื่อว่า "ถ้ำเขาบิน" )