เขาช่องพราน

เขาช่องพราน อยู่ที่ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม มีถ้ำที่สวยงาม คือถ้ำพระนอน ภายในถ้ำ มีพระพุทธรูป มากกว่าร้อยองค์ ที่สำคัญคือ พระพุทธรูป ปางไสยาสน์ องค์ใหญ่ มีความยาวถึง ๙ เมตรเศษ สูง ๑ เมตรเศษ และยังมีถ้ำค้างคาวซึ่งมีค้างคาว อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กว่า ๒ ล้านตัว