เขาแก่นจันทน์

เขาแก่นจันทร์ อยู่ในเขตอำเภอเมืองสูงประมาณ ๑๔๑ เมตร มีถนนตัดขึ้น ถึงยอดเขา บนยอดเขา มีวิหารประดิษฐาน พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุทิศ