เขาแก่นจันทน์

เขาแก่นจันทร์ อยู่ในเขตอำเภอเมืองสูงประมาณ ๑๔๑ เมตร มีถนนตัดขึ้น ถึงยอดเขา บนยอดเขา มีวิหารประดิษฐาน พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุทิศ

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด