ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ในบริเวณกรมการทหารช่างราชบุรี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 600 เมตร เป็นหลักเมืองเก่าที่สร้างในสมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัย