วัดใหญ่นครชุม

วัดใหญ่นครชุมตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านม่วง ความน่าสนใจของวัดนี้ เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่มาก แต่ยังรักษาสภาพเดิมอันทรงคุณค่าไว้ได้เกือบครบถ้วน นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบยังมีเจดีย์และฐานเจดีย์และฐานเจดีย์รูปทรงศิลปะมอญตั้งอยู่ท่ามกลางความสงบเงียบของวัด เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบศึกษาเรื่องราวและความเป็นมาของโบราณสถานยิ่งนัก