ธารน้ำร้อนบ่อคลึง

ธารน้ำร้อน อยู่ที่บ่อคลึง อำเภอสวนผึ้ง เป็นธารน้ำร้อน ที่มีต้นกำเนิดจาก เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งจะมีน้ำไหลอยู่ตลอดปี อุณหภูมิของน้ำ จะอยู่ระหว่าง ๑๒๐-๑๓๖ องศาพาเรนไฮท์