ตลาดน้ำคลองต้นเข็ม

ตลาดน้ำคลองต้นเข็ม เป็นตลาดน้ำที่เดินทางเข้าไปได้ง่ายที่สุด เพราะอยู่ติดกับถนนสุขาภิบาล 1 ที่ บริเวณท่าเรือพจวรรณและเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุด ตลาดน้ำนี้มีอาณาบริเวณตลอดคลองต้นเข็ม ปากคลอง ด้านที่บรรจบกับคลองเฮียกุ่ย จะมีร้านขายของที่ระลึกตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้ที่ไปชมตลาดน้ำนี้สามารถเดิน ชมไปตามแนวคอนกรีตข้างลำคลอง ได้จนตลอดถึงปากคลองอีกด้านหนึ่งที่บรรจบกับคลองดำเนินสะดวก ตลาดน้ำแห่งนี้สามารถเดินทางไปได้โดยรถยนต์ เข้าไปตามถนนสายสุขาภิบาล1 ประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะมีทางเลี้ยวขวาเข้าท่าเรือพจวรรณซึ่งติดต่อกับตลาดน้ำคลองต้นเข็ม