อุทยานมัจฉาวัดพระลอย

อุทยานมัจฉาวัดพระลอยอยู่ที่ริมแม่น้ำท่าจีน ห่างจากจังหวัดประมาณ 2 กิโลเมตร ภายในวัดมีอุโบสถจตุรมุขใหญ่ สูงเด่นเป็นสง่างาม มีพระพุทธนวราชมงคลสวยงามมาก และมีพุทธรูปเนื้อหินทรายปางต่าง ๆ เก่าแก่มากครับ

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด