วัดพระอินทร์

วัดพระอินทร์และแหล่งขุดพบภาชนะดินเผา เป็นวัดเก่าแก่อยู่ในตัวเมือง ภายในวัดมีซากเจดีย์ปรักหักพังปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการดูแลลักษณะเจดีย์เป็นฐานแปดเหลี่ยม มีซุ้มไว้พระพุทธรูปประกอบด้วยภาพปูนปั้นและภาพนูนต่ำ ที่ของซุ้มมีลายใบไม้ม้วนเรียงกันไปทางทิศเหนือเป็นแนวเดียวกัน ซุ้มด้านตะวันตก มีพระพุทธรูปยืนปางปฐมเทศนาที่ปลายของซุ้มทั้งสองข้างทำลายเป็นรูปพญานาคชูคอขึ้น ที่หัวมีรัศมีแผ่คล้ายพัดใกล้ฐานพระเจดีย์มีพระพุทธรูปองค์หนึ่ง มีลักษณะครึ่งองค์ตั้งอยู่บนพื้นดินนอกจากนี้รอบ ๆ องค์เจดีย์ยังมีเศษภาชนะดินเผา และชิ้นส่วนของเครื่องสังคโลกกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปครับ