วัดแค

วัดแค เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อปรากฏในวรรณคดีเรื่อง "ขุนช้างขุนแผน" อยู่ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ไปทางเหนือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุประมาณ 2 กิโลเมตร ภายในวัดนี้มีต้นมะขามใหญ่ วัดโคนต้นโดยรอบประมาณ 10 เมตร เชื่อกันว่าขุนแผนได้วิชาเสกใบมะขามจากต้นมะขามนี้ให้เป็นตัวต่อตัวแตนจากท่านอาจารย์ คงไว้โจมตีข้าศึกทางจังหวัดได้สร้างเรือนไทยทรงโบราณเรียกว่า "คุ้มขุนแผน" ใกล้กับต้นมะขามยักษ์นี้อีกด้วย ยังมีโบราณวัตถุที่น่าใจ ได้แก่ พระพุทธบาททองเหลืองสี่รอย สร้างซ้อนกันไว้ในรอยใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราชศิลปรัตนโกิสนทร์ จีวรและอังสะเป็นดอกพิกุลงดงามมาก ประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้าพระประธาน สิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ก็มี เช่น ระฆังทองเหลือ หม้อต้ม กรักทองเหลือง ตู้ใส่หนังสือที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวทรงถวายเมื่อปี พ.ศ. 2412