วัดบางเลน

วัดบางเลนอยู่ที่อำเภอบางปลาม้า ห่างจากจังหวัดประมาณ 24 กิโลเมตร ภายในบริเวรวัดมีค้างคาวแม่ไก่ เป็นจำนวนมากอาศัยเกาะอยู่ตามต้นไม้ครับ