วนอุทยานพุม่วง

วนอุทยานพุม่วงเป็นบริเวณป่าสงวนของกรมป่าไม้ตรงที่ราบเชิงเขามีคอกช้างสมัยทวาราวดี จำนวน 3 คอก เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ถัดไปเป็นเขาถ้ำเสือ มีกระพระเครื่องถ้ำเสืออันลือชื่อ มีน้ำตกพุม่วงที่กล่าวอ้างอิงถึงในเสภาขุนแผน มีถนนเลียบไหล่เขาขึ้นไปวัดถ้ำเสือด้านหนึ่ง และขึ้นไปยังที่ทำการวนอุทยานอีกด้านหนึ่ง เส้นทางนี้ต่อไปยังเขาตะโกปิดทองและเขาเพชรน้อย ซึ่งต่อกันเป็นเทือกไปถึงเขาพระธรรมชาติบนเทือกเขานี้ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด อาทิจันทร์กะพ้อ ปรงเผือก นอกจากนั้นยังมีสวนหินที่สวยงามอีกด้วย วนอุทยานแห่งนี้ มีเนื้อที่ 1,725 ไร่ เป็นป่าใกล้เมืองที่หายากแห่งหนึ่งด้วยครับ