อุทยานมัจฉาวัดบ้านกร่าง

อุทยานมัจฉาวัดบ้านกร่างอยู่บนฝั่งแม่น้ำสุพรรณบุรีตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ ห่างจากจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร มีพระเครื่องเก่าสร้างไว้แต่โบราณ คือ พระขุนแผนบ้านกร่าง ด้านใต้ของวัดมีเจดีย์ริมน้ำองค์หนึ่งอายุประมาณ 100 ปี บริเวณหน้าวัดมีปลาจำนวนมาก และถือเป็นอุทยานมัจฉาแห่งหนึ่งของจังหวัดครับ