บึงหนองจอก

บึงหนองจอกมีเนื้อที่ประมาณ 78 ไร่ นอกจากเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนแล้ว ยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาอีกด้วยครับ