พระร่วงโรจนฤทธิ์

พระร่วงโรจนฤทธิ์ประดิษฐานในซุ้มวิหารหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ (ทิศเหนือ)สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งได้พระเศียรพระหัตถ์และพระบาท มาจากเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แล้วโปรดฯให้ช่างทำรูปปั้นขี้ผึ้ง ปฏิสังขรณ์ให้บริบูรณ์เต็มองค์ ทำพิธีหล่อที่วัดพระเชตุพนฯเมื่อ พ.ศ. 2456 เป็นพระพุทธรูปยืนปาง-ประทานอภัย เสร็จแล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในซุ้มวิหารด้านเหนือ ตรงกับบันไดใหญ่ และพระราชทานนามว่าพระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ ธรรม-โมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตรและที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้ เป็นที่บรรจุพระอังคารของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว