พระตำหนักมณีราชรัตนบัลลังก์

พระตำหนักมารีราชรัตนบัลลังก์เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น ทาสีแดง อยู่คนละฝั่งกับพระที่นั่งชาลีมงคล อาสน์ พระตำหนักทั้งสองนี้เชื่อมติดต่อถึงกันด้วยทางเดินมีลักษณะคล้ายสะพาน แต่มีหลังคา มีฝา และ หน้าต่างทอดยาว จากชั้นบน