พระตำหนักทับขวัญ

พระตำหนักทับขวัญ เป็นเรือนไม้สักแบบหลังคามุงจาก อยู่ตรงข้ามกับทับแก้วคนละฝั่งถนน ห่าง จากพระตำหนักมารีราชรัตนบัลลังก์ไปเล็กน้อย เรือนไม้หลังนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อรักษาศิลปะไทยโบราณไว้ นอกจากนี้ ยังใช้สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล และบาง ครั้งก็จัดให้มีการแสดงของไทยเดิม