พระราชวังเดิม

พระราชวังเดิมเมืองนครปฐมเคยเป็นเมืองที่มีพระมหากษัตริย์ครอบครองมาแต่โบราณกาล แต่ปราสาทราชวังในครั้งนั้นเป็นของสร้างด้วยไม้ถูกทอดทิ้งให้รกร้างมาเป็นเวลานานจึงผุพังเหลือแต่ซาก จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าฯ โปรดฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2454 ครับ