เมืองกำแพงแสน

เมืองกำแพงแสนเป็นเมืองโบราณเก่าแก่อยู่ทางทิศเหนือห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร มีถนนตัดไปถึงซากกำแพงดิน คูเมืองยังอยู่ชัดเจน มีผู้ขุดพบพระพุทธรูปและสิ่งก่อสร้างหลายชิ้นเป็นแบบทวาราวดีทั้งสิ้น แต่ฝีมือไม่ประณีตเหมือนที่ขุดได้ในเมืองนครปฐมเวลานี้กำแพงแสนเป็นอำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดนครปฐมครับ