พิพิธภัณฆ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยตั้งอยู่เลขที่ 43/2 หมู่ 1 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรีกิโลเมตรที่ 31 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรีเป็นสถานที่จัดแสดง หุ่นขี้ผึ้ง-ไฟเบอร์กลาส ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มศิลปินไทยโดยมีวัตถุประสงค์ในอันที่จะส่งเสริมเผยแพร่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณี ของไทย ประกอบด้วยหุ่นชุดต่าง ๆได้แก่ ชุดพระอริยสงฆ์ ชุดพระ-บรมรูปพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์จักรี และชุดมุมหนึ่งของชีวิต เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด โดย- วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 09.00-17.30 น.- วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 08.30-18.00 น. ค่าเข้าชมคนไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 140 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 01-2116261 วุ้นในลูกมะพร้าว อีกร้านนึงคือร้านขจี หน้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร้านนี้เจ้าของไปขอสูตรวุ้นมาจาก วุ้นชาววัง ที่นี่อร่อย